CzłowiekEkologiaGospodarka

Jak nie marnować żywności

Znalezione obrazy dla zapytania marnowanie żywności obrazy
Marnowanie żywności

Województwo Wielkopolskie daje przykład walki z marnowaniem żywności

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, chcąc aktywnie włączyć się w walkę ze zjawiskiem marnowania żywności, na początku roku 2017, jako pierwszy w Polsce, przystąpił do projektu EcoWaste4Food. Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Interreg Europa.

Już jesienią roku 2019 ruszą pierwsze pionierskie inicjatywy, które będą edukować i skutecznie przeciwdziałać marnowaniu jedzenia.

Jak pokazują dane statystyczne, marnowanie żywności jest problemem powszechnie znanym, ale wciąż pozostającym w niszy zagadnień, z którymi nie podejmuje się skutecznej walki. Europejczycy trwonią 88 mln ton jedzenia rocznie, czyli 173 kg na osobę.

Polska wśród krajów Unii Europejskiej zajmuje 5 miejsce, natomiast w przeliczeniu na liczbę mieszkańców oszacowano, że ilość marnowanej żywności wynosi nawet 7-9 mln ton rocznie, czyli ok 238kg na osobę.

W krajach zachodnich skala ta jest większa wśród konsumentów, z kolei w Polsce głównym źródłem marnowania jest branża spożywcza.

Wychodząc naprzeciw narastającemu problemowi, Samorząd Województwa Wielkopolskiego aktywnie włączył się do projektu EcoWaste4Food, dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Interreg Europa.

Pierwszym etapem projektu była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami z europejskich regionów w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Promocja innowacyjnych rozwiązań ekologicznych ograniczających to zjawisko na danym terytorium, jak również powstanie regionalnej grupy interesariuszy, uczestniczącej w wyborze dobrych praktyk, które zostaną zaadaptowane w Wielkopolsce w ramach opracowanego Planu Działań.

Plan Działań

28 listopada roku 2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food, dotyczącego instrumentu Polityki1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dokument ten będąc rezultatem wymiany dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu oraz regionalnymi interesariuszami, obejmuje trzy działania. Wielkopolski Tydzień Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności, rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości w tematyce ograniczania marnotrawienia żywności oraz podnoszenie świadomości Wielkopolan w zakresie problemu marnowania żywności w Wielkopolsce, z wykorzystaniem instrumentów polityki regionalnej.

Realizacja Planu Działań, która rozpocznie się jesienią tego roku.

Będzie opierała się m.in. na organizacji warsztatów kulinarnych i szkoleń dotyczących ponownego wykorzystania resztek jedzenia oraz zorganizowaniu Dni Otwartych w Banku Żywności dla szkół. Podczas których, młodzi ludzie będą mogli poznać potrzeby społeczne i skalę problemu, jakim jest marnotrawienie żywności.

Walka ze zjawiskiem marnowania żywności

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako pionier walki z tym zjawiskiem, zamierza przeznaczyć na realizacje Planu Działań 430 tys. złotych.

Powiedział Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, podczas konferencji, która odbyła się 13 lutego r. 2019 w siedzibie Urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto zaplanowano kampanie edukacyjne, dzięki którym konsumenci, producenci i sprzedawcy żywności będą mogli dowiedzieć się, jakie działania mogą podjąć, żeby ograniczyć marnowanie jedzenia.

Wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli również otrzymać wsparcie finansowe w postaci voucherów na innowacje, które przeznaczą przede wszystkim na wdrożenie ulepszeń lub nowych produktów czy technologii i rozwiązań ograniczających trwonienie żywności w swoich firmach.

Planowane są również zajęcia specjalistyczne dla studentów wielkopolskich uczelni, mające na celu opracowanie wyrobów testowych wykorzystujących produkty uboczne przemysłu spożywczego.

Działania obejmują także wsparcie dla lokalnych organizacji pozarządowych, których głównym celem działalności jest dystrybucja żywności dla potrzebujących – tzw. ostatnie ogniwo w sieci dystrybucji.