NaturaPrzyrodaŚrodowisko

Mikroplastik zagrożeniem dla populacji żyjących w glebie roztoczy i innych maleńkich stworzeń

Dżdżownice

Badania wykazały, że zanieczyszczenie mikroplastikiem powoduje znaczne szkody w populacjach żyjących w glebie roztoczy, larw i innych maleńkich stworzeń, które utrzymują żyzność ziemi.

W badaniu zauważono, że wyrzucone torby, kubki, nici i inne formy odpadów z tworzyw sztucznych są bardziej skoncentrowane w ziemi niż w oceanach, co ma podobnie tragiczne konsekwencje dla obfitości gatunków żyjących pod powierzchnią.

Roztocza, glisty, skoczogonki i inne formy mikro-stawonogów i nicieni są ledwo widoczne dla ludzkiego oka, ale odgrywają zasadniczą rolę w recyklingu węgla i azotu oraz rozkładaniu materii organicznej do postaci, którą mogą konsumować bakterie.

Coraz bardziej zagrażają im syntetyczne odpady na bazie oleju. Nowy artykuł, opublikowany w Proceedings of the Royal Society, zauważa, że ​​od 1950 roku ludzkość wyprodukowała 6300 milionów ton metrycznych odpadów z tworzyw sztucznych, z których 79% nagromadziło się na wysypiskach lub wyciekło do środowiska naturalnego.

Autorzy przeprowadzili, jak mówią, pierwsze w historii badanie terenowe, w jaki sposób może to wpłynąć na liczebność mikrostawonogów, nicieni i mikroorganizmów, takich jak grzyby i bakterie.

Naukowcy podzielili działkę subtropikalnego terenu w Jinfoshan w Chongqing w Chinach na sześć bloków, z których każdy zawierał cztery obszary testowe. Każdy obszar został celowo zanieczyszczony czterema różnymi gęstościami fragmentów polietylenu o niskiej gęstości: zero, 5, 10 i 15 gramów na metr kwadratowy. Po pozostawieniu plastiku do wsiąkania w glebę przez 287 dni badacz zebrał pięć próbek i policzył gatunki znalezione w środku.

Przy najwyższym poziomie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi stwierdzili znaczny spadek najpospolitszych gatunków, mechowców (o 15%), a jeszcze większy spadek trzech innych stawonogów – larw muchówek (o 30%), Lepidoptera (ćmy). i motyli) larwy (spadek o 41%) i Hymenoptera (mrówki) (spadek o 62%) – w porównaniu z poletkami kontrolnymi. Wśród nicieni stwierdzili redukcję o 20%.

Chociaż bakterie i grzyby były stosunkowo nienaruszone, w artykule stwierdzono, że „skutki mikrodrobin plastiku silnie kaskadowo przenikają przez sieci pokarmowe gleby, prowadząc do modyfikacji funkcjonowania drobnoustrojów z dalszymi potencjalnymi konsekwencjami dla węgla w glebie i obiegu składników odżywczych”.

Autorzy wzywają do dalszych badań na różnych głębokościach i w innych środowiskach, ale przesłanie dla decydentów i konsumentów jest jasne: „Wzywamy do ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych i unikania zakopywania odpadów z tworzyw sztucznych w glebie, ponieważ może to przynieść niekorzystne skutki. konsekwencje ekologiczne dla społeczności glebowych i biogeochemicznego obiegu w ekosystemach lądowych”.

irme.pl

Źródło: The Guardian