Środowisko

Zmiany w Ministerstwie Środowiska

Ministerstwo Środowiska czekają poważne zmiany

Kandydatem na nowego ministra środowiska jest Michał Woś. Powstanie też Ministerstwo ds. Klimatycznych – na jego czele stanie Michał Kurtyka. Taką informację przekazał na piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Z resortem pożegnał się Henryk Kowalczyk.

Michał Kurtyka

Michał Kurtyka zajmował się już tematyką klimatu i energii. Wcześnej był m.in. wiceministrem energii (od r. 2016), środowiska (od r. 2018)oraz pełnomocnikiem rządu ds. COP 24 – międzynarodowej konferencji klimatycznej ONZ, którą Polska zorganizowała w r. 2018 w Katowicach.

Kurtyka ma 46 lat, jest absolwentem paryskiej uczelni Ecole Polytechnique oraz warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej na uzyskał tytuł magistra.

Studiował też na uniwersytecie w Louvain La Neuve. W r. 2012 obronił pracę doktorską z zakresu restrukturyzacji polskich spółek energetycznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Woś

Michał Woś dotychczas był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (2017-2018),  a w czerwcu r. 2019 powołany został na stanowisko ministra – członka Rady Ministrów oraz ministra ds. pomocy humanitarnej.

Woś ma 28 lat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Jest najmłodszym ministrem w nowo formowanym rządzie i drugim najmłodszym ministrem w historii Polski po r. 1989  (w 2006r. Rafał Wiechecki objął tekę ministra gospodarki morskiej mając 27 lat)

Woś przed objęciem dotychczasowego stanowiska – do czerwca tego roku – pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości, Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów informatycznych.

Od listopada r. 2015 był doradcą ministra sprawiedliwości, który w r. 2016 powierzył mu stanowisko szefa Gabinetu Politycznego.

Ministerstwo Środowiska odpowiadać będzie za zasoby naturalne,  w tym m.in. Lasy Państwowe, łowiectwo, parki narodowe, geologię, edukację w zakresie ochrony środowiska.

Tym samym nie sprawdziły się plotki o możliwym podporządkowaniu Lasów Państwowych pod nowo tworzone ministerstwo nadzoru właścicielskiego, które przejmie nadzór nad większością spółek Skarbu Państwa.

Ministerstwo d/s klimatu zajmie się zagadnieniami dotyczącymi klimatu w sferze współpracy zagranicznej, wypełniania polskich zobowiązań w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii czy obniżania krajowej emisji CO2.

W kompetencjach ministerstwa będzie odpowiedzialność za gospodarkę odpadami oraz rządowe programy „Czyste powietrze” i „Mój Prąd”.

Pod Ministerstwo d/s klimatu podlegać będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.