KlimatPrzyrodaŚrodowisko

Odkryto lasy ukrywające „złożoną rolę” w globalnym systemie klimatycznym i obiegu wody

Lasy to rozległe obszary lądowe, w których dominują duże drzewa i inne gatunki roślin, które służą jako naturalne siedliska dla dzikich zwierząt. Te ekosystemy lądowe odgrywają również ważną rolę w katastrofalnych zjawiskach pogodowych i klimatycznych, w tym powodziach, zmianach klimatycznych i globalnym ociepleniu. Jedną ze znanych głównych funkcji lasów jest usuwanie z atmosfery dwutlenku węgla CO2, gazu cieplarnianego, poprzez jego absorpcję lub magazynowanie.

W 2024 r. nowe badanie prowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców ujawniło, że lasy skrywają dodatkową „złożoną rolę” w odniesieniu do globalnego systemu klimatycznego i obiegu wody. Te nowe spostrzeżenia koncentrują się na powiązaniach między lasami, głównie emitowanych przez nie gazów organicznych, oraz tworzeniu się chmur, które mogą wpływać na globalną temperaturę. Podsumowując, nowy artykuł badawczy wzmacnia znaczenie lasów na Ziemi.

Chociaż lasy odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu emisji szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych i regulacji temperatur na świecie, nadal są zagrożone. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci do zmniejszania się obszarów leśnych lub wylesiania przyczyniły się różne czynniki, w tym działalność człowieka, taka jak nielegalne pozyskiwanie drewna, górnictwo i hodowla bydła. Pożary, w tym pożary lasów i urbanizacja, również przyczyniają się do zanikania lasów.

Rola kompleksu leśnego

W badaniu opublikowanym 7 lutego w czasopiśmie Nature Communications, naukowcy z Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji i ich międzynarodowi koledzy przedstawili nowe spojrzenie na złożoną rolę, jaką lasy odgrywają w systemie klimatycznym i obiegu wodnym. W artykule badawczym uczestniczyli naukowcy z różnych instytucji z pięciu krajów, w tym ze Szwecji, Finlandii, Niemiec, Brazylii i Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowy zespół naukowy oparł swoje badania na założeniu, że oczekuje się, że naturalne sprzężenia zwrotne w postaci aerozoli staną się w przyszłości bardziej znaczące, w miarę zmniejszania się antropogenicznych emisji aerozoli w związku z polityką dotyczącą jakości powietrza. Zespół ocenił informacje zwrotne dotyczące aerozoli leśnych, chmur i klimatu, odkrywając duże niepewności w poprzednich modelach.

Lasy borealne i tropikalne

Koalicja badawcza skupiła się na lasach borealnych i tropikalnych,  wyodrębniając z nich dwa długoterminowe zbiory danych obserwacyjnych, korzystając z danych satelitarnych. Wyniki analizy przeprowadzonej w ramach badania wykazały, że ekosystemy te różnią się wielkością emisji i procesami tworzenia się chmur. Ta różnica skutkuje różnym wpływem na proces las-chmura-klimat.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w lutym r. 2024, w przeszłości przeoczano tę złożoną rolę wspomnianej pętli sprzężenia zwrotnego. Jedna z autorek badania, Sara Blichner z Uniwersytetu w Sztokholmie, stwierdziła, że ​​potrzebne są lepsze modele klimatyczne, aby dokładnie opisać te złożone interakcje między lasami, chmurami i klimatem.

Jak dotąd wiemy, że od roku 2000 lasy usunęły z atmosfery średnio 2 miliardy ton dwutlenku węgla, a tę rolę lasów określa się mianem „funkcji pochłaniacza dwutlenku węgla ”. Według Massachusetts Institute of Technology (MIT) proces ten spowalnia zmiany klimatyczne i zmniejsza ilość antropogenicznego dwutlenku węgla CO2.

Opracowanie: irme.pl