KlimatPrzemysł

Wpływ zrównoważonego rolnictwa na łagodzenie skutków zmian klimatu

Rolnictwo zrównoważone

Rolnicy nie mogą sterować pogodą, ale mogą podejmować działania łagodzące jej wpływ na zbiory przez odpowiednie zarządzanie gruntami, alternatywne uprawy oraz nowe, intensywne, ale wywierające mały wpływ na środowisko metody uprawiania ziemi.

Jednym ze sposobów na łagodzenie skutków zmian klimatu jest wprowadzenie nowych upraw i zmianę sezonu zasiewów.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zaleca płodozmian z wykorzystaniem różnych odmian roślin lub monokultury, ale z wykorzystaniem mieszanki wysokoplennych odmian hybrydowych i odmian tradycyjnych.

W Wielkiej Brytanii plantatorzy pszenicy rozważają alternatywne uprawy kukurydzy, a niektórzy rolnicy planują zwiększenie zasiewów odmian jarych w celu rozłożenia ryzyka w ciągu roku.

Taka dywersyfikacja spotka się z uznaniem konsumentów poszukujących w tych nowościach korzyści dla zdrowia i środowiska.

Zmiany klimatu wpływają na codzienne życie ludzi na całym świecie.

Musimy przywyknąć do bezśnieżnej zimy i anomalii w okresie lata.

Najbardziej wymierny skutek tych zmian to powodzie i susze.

W dodatku okazuje się, że zmiany klimatu będą wpływać na koszyk zakupowy konsumentów.

Z badań Mintel wynika, że konsumenci wykazują coraz większe zainteresowanie produktami pochodzącymi ze zrównoważonego rolnictwa.

W Polsce 53% konsumentów pieczywa uważa, że warto zapłacić więcej za wypieki z dawnych odmian zbóż.

Wyższe ceny nie muszą być barierą przy zakupie, ponieważ 53% Niemców (i 38% Polaków) deklaruje, że zakup nieznacznie droższego mleka nie stanowiłby dla nich problemu.

Z drugiej strony tylko jedna czwarta konsumentów francuskich, 29% polskich i 13% niemieckich uważa, że niewielki wzrost cen miałby znaczenie dla ich decyzji.

Ochrona bioróżnorodności pomoże zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w żywność na świecie.

W Globalnym Banku Nasion w Norwegii przechowywanych jest milion odmian 5000 gatunków roślin, w ten sposób chronionych przed wygięciem.

W ramach projektu Crop Wild Relatives („Dzicy krewniacy roślin uprawnych”) zgromadzono natomiast 4644 próbek nasion 371 gatunków roślin w celu poszerzenia puli genowej podstawowych roślin uprawnych w przyszłości.

Źródło:

1) https://www.cwrdiversity.org/

2) https://polska.mintel.com/