EdukacjaEkologiaKlimat

Zmiany klimatu postępują

Zmiany klimatu

Coraz częściej mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi: z jednej strony ulewnymi deszczami, powodującymi lokalne podtopienia, z drugiej wieloma upalnymi dniami, prowadzącymi do dotkliwej w skutkach suszy.

Wpływ na to ma przede wszystkim globalne ocieplenie, które naukowcy wiążą z wpływem, jaki nasza cywilizacja wywiera na przyrodę.

Z ostatnich 20 lat, aż 18 było rekordowo ciepłych. Naukowcy ostrzegają, że bez pilnych działań, temperatura na Ziemi może podnieść się do roku 2060 o ponad 2°C w porównaniu z poziomem przedprzemysłowym.

To spowoduje nieodwracalne zmiany w przyrodzie – zginie wiele gatunków zwierząt i roślin.

Aby temu zapobiec, potrzebne są pilne działania.

Każdy z nas ma do odegrania w tej misji dużą rolę.

Tym, którzy jeszcze mieli wątpliwości, pandemia COVID-19 pokazała, jak wielki wpływ na środowisko wywierają nasze codzienne działania.

Zaczęliśmy spędzać więcej czasu w domach, zużywając więcej wody, prądu, czy generując więcej śmieci.

Tymczasem zasoby wody w Polsce porównywalne są do tych, jakie ma Egipt.

Problemem są także śmieci, które setki lat zalegają na wysypiskach, lądują w lasach, na plażach i w wodach.

Przyczyny zmian klimatu w historii geologicznej Ziemi są tematem badań Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

Sporządzane raporty precyzują obecny stan wiedzy na temat przyczyn zarówno globalnego ocieplenia, jak i zmian klimatu, które miały miejsce w odległej przeszłości.

Raport podsumowujący IPCC potwierdził, że większość globalnej zmiany temperatury w okresie 1951-2010 należy przypisać działalności człowieka (przede wszystkim emisjom CO2).

Nowsze analizy przypisują czynnikom antropogenicznym większość z globalnego ocieplenia o wartości około 1°C mierzonego od roku 1850.

Naturalne czynniki zmiany klimatu

  • Teoria cykli astronomicznych Milankovicia. Milutin Milanković pomiędzy 1911 a 1941 rokiem opracował teorię rekonstrukcji warunków klimatycznych panujących dawniej na Ziemi w zależności od cykli astronomicznych (cykl ekscentryczny, cykl skośny i cykl precesyjny). Ta ogólnie przyjęta teoria jest przykładem zewnętrznego wpływu na warunki klimatyczne Ziemi.

  • Zmiana stałej słonecznej. Podstawowe znaczenie dla klimatu na Ziemi ma Słońce. Zmiana ilości energii dochodzącej ze Słońca do Ziemi ulega zmianie niezależnej od cykli Milankovicia. Istnieje wiele prac naukowych łączących zmianę stałej słonecznej ze zmianami klimatu, m.in. przed rewolucją przemysłową. Nawiązują one m.in. do wystąpienia średniowiecznego optimum klimatycznego i tzw. małej epoki lodowej.

  • Wpływ erupcji wulkanów. Erupcja wulkanu Tambora od 5 do 15 kwietnia 1815 w Indonezji wprowadziła 70 Gt Zmiany klimatu popiołu wulkanicznego do atmosfery, sięgając warstw ponad 40 km i powodując największy egzystencjalny kryzys w czasach nowożytnych. Mróz w maju 1815 w Ameryce Północnej zniszczył większość plonów, a w czerwcu dwie wielkie burze śnieżne we wschodniej Kanadzie i w Nowej Anglii doprowadziły do wielu ofiar śmiertelnych. Na początku czerwca w mieście Quebec leżało prawie 30 cm śniegu, co dodatkowo w konsekwencji doprowadziło do wymrożenia ziemi i zniszczenia upraw.

  • Gazy cieplarniane i pyły zawieszone. Wiele gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek siarki czy dwutlenek węgla, jest produkowanych w naturalnych procesach biologicznych. Dla przykładu wiele typów fitoplanktonu produkuje propionian siarczku metylu, który jest przekształcany na siarczek metylu. Obecność w metylu w atmosferze prowadzi do zwiększonej ilości aerozoli siarczanowych.

Zmiana klimatu, czy globalne ocieplenie

W ostatnich latach termin „zmiana klimatu” używany jest w kontekście globalnego ocieplenia (wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi w odpowiedzi na wzrost koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze) oraz towarzyszących mu zjawisk, takich jak zmiany w występowaniu opadów, ekstremalnych zjawisk pogodowych i tym podobne.

Nowy globalny program działań na rzecz klimatu

Nowy globalny program ma na celu skłonienie 1000 miast do podjęcia działań na rzecz klimatu do roku 2030.

Miasta na całym świecie powinny zobowiązać się do przyjęcia zasad i dokonania „inteligentnych inwestycji”, aby zapewnić, że ich plany naprawy pandemii będą również wzmacniać odporność na zmiany klimatu.

Czytaj więcej: https://thenextweb.com/shift/2021/02/03/new-global-program-aims-to-get-1000-cities-to-take-climate-action-by-2030-syndication/

Przyszłość planety w rękach młodych pokoleń

Aktualny kryzys klimatyczny nie pozostawia nam wyboru, musimy działać szybko i na każdym polu, dlatego też ważne jest by włączać do tych działań również dzieci.

Od młodych zależy nie tylko, to ile uda nam się osiągnąć w najbliższej przyszłości, ale też postawa przyszłych pokoleń.

Jednocześnie uczenie się poprzez zabawę jest bardzo efektywne.

Poniżej prezentujemy efektowny i ekologiczny, a do tego tani.

Pokazujemy krok po kroku, jak zrobić wazon z tektury:

Krok – 1

Do wykonania wazony potrzebne będą następujące materiały: tektura falista, ołówek, nóż, szydło lub inny ostry przedmiot, butelka plastikowa.

Krok – 2


Przy pomocy szablonu narysuj na kartonie 45 półkoli i wytnij je nożem. Szablon możesz przygotować sam, wg. własnych pomysłów.

Krok – 3


Za pomocą szydła lub innego ostrego narzędzia zrób po dwa otwory w górnym i dolnym rogu każdego kawałka tektury.

Krok – 4


Nawlecz wszystkie kawałki tektury na dwa sznurki (uwaga: aby wazon był stabilny,. arkusze tektury powinny znajdować się bardzo blisko siebie). Uformuj okrąg z rulonu z tektury i zwiąż sznurki.

Krok – 5


Odetnij od góry jedną trzecią butelki i umieść ją w środku wazonu. Wazon jest gotowy!

Powyższy przykład, to działanie promujące pozytywne, proekologiczne nawyki w codziennym życiu, dzięki którym zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci od najmłodszych lat mogą postępować w sposób przyjazny środowisku.


irme.pl