EkologiaGospodarkaPrzemysłŚrodowisko

Zanieczyszczenie odpadami stałymi: ONZ wydaje ostrzeżenie w związku z wytwarzaniem odpadów stałych w ilości 2,3 miliarda ton w r. 2023. Przewiduje się, że do r. 2050. liczba wytworzonych odpadów stałych wzrośnie o 3,8 miliarda ton

Zanieczyszczenie odpadami stałymi dotyczy nadmiernego gromadzenia się bezużytecznych materiałów stałych wyrzucanych przez ludzi po użyciu. Obecnie materiały te mogą obejmować zarówno odpady organiczne, jak i śmieci nadające się do recyklingu zebrane z pojemników, pojemników i otwartych wysypisk. Uważane za problem środowiskowy, zanieczyszczenie zagraża również zdrowiu publicznemu ze względu na pogarszające się biodegradowalne odpady, spożywane przez owady przenoszące choroby i małe ssaki.

Obecnie ciągłe zagrożenie wynikające ze wzrostu ilości odpadów skłoniło Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) do wydania ostrzeżenia; że Ziemia musi przejść od szalejących odpadów stałych do przyszłości polegającej na przekształcaniu śmieci w zasoby. W swoim raporcie z początku tego tygodnia ONZ przewidywała, że ​​w nadchodzących dziesięcioleciach globalna ilość odpadów może się nasilić. Problemu odpadów można uniknąć do czasu wprowadzenia zmian lub znaczących ulepszeń w globalnej gospodarce odpadami.

Zarządzanie odpadami stałymi

Eksperci przypisują rosnący problem zanieczyszczenia odpadami stałymi niepowodzeniom w globalnej gospodarce odpadami, co skutkuje gromadzeniem się różnych odpadów organicznych i nieorganicznych na wysypiskach śmieci, a nawet w skupiskach ludności.

Według Banku Światowego na świecie rocznie wytwarza się 2,01 miliarda ton stałych odpadów komunalnych; co najmniej 33% tych odpadów nie jest zagospodarowywanych w „sposób bezpieczny dla środowiska”.

Szacuje się, że ilość odpadów wytwarzanych dziennie przez każdą osobę na świecie wynosi średnio 0,74 kilograma, ale waha się od 0,11 kilograma do 4,54 kilograma. Dane te obejmują jedynie 16% populacji ludzkiej na Ziemi. Jednak kraje o wysokich dochodach mogą wytworzyć aż 34%, czyli 683 miliony ton światowych odpadów, podaje Bank Światowy.

Statystyki mogą być wyższe w oparciu o kolejne raporty z większą liczbą próbek.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) szacuje, że na całym świecie zbieranych jest 11,2 miliarda ton odpadów stałych. Ponadto rozkład stałych odpadów organicznych odpowiada za około 5% globalnych emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym zdolność pęcznienia i komplikacje związane ze wzrostem odpadów  stwarzają poważne ryzyko dla wrażliwych ekosystemów i zdrowia ludzkiego.

Ponadto problem odpadów stałych obejmuje także kwestię zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi.

Zanieczyszczenie odpadami stałymi

W swoim niedawnym komunikacie prasowym UNEP  przedstawił następujące ustalenia i szacunki, a także zalecenia dotyczące zanieczyszczenia odpadami stałymi:

  •  W regionach, które w nadmiernym stopniu opierają się na otwartym składowaniu i spalaniu, następuje gwałtowny wzrost ilości odpadów, co powoduje szybki wzrost zanieczyszczenia.
  •  Istnieje pilna potrzeba odejścia od wzrostu gospodarczego opartego na wytwarzaniu odpadów na rzecz zerowego wytwarzania odpadów przy zastosowaniu podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym.
  •  Niepowodzenie lub brak działań w zakresie globalnej gospodarki odpadami zagraża gospodarce, zdrowiu ludzkiemu i środowisku.

Z oficjalnego raportu UNEP Global Waste Management Outlook 2024 wynika, że ​​produkcja komunalnych odpadów stałych ma wzrosnąć z 2,3 miliarda ton w 2023 r. do 3,8 miliarda ton do roku 2050. Opiera się to na wcześniejszych danych, że globalny koszt gospodarki odpadami w 2020 r. szacuje się na około 252 miliardy dolarów, twierdzi organ ONZ ds. ochrony środowiska.

Opracowanie; irme.pl