EkologiaNaturaŚrodowisko

W związku z brakiem dostępu do wody pitnej ONZ ostrzega przed ryzykiem konfliktu regionalnego

Foto: ©Pezibear/pixabay.com

Organizacja Narodów Zjednoczonych podała, że ​​obciążenie zasobami wodnymi, które pogłębia kryzys klimatyczny, a także niewłaściwe wykorzystanie i zanieczyszczenie światowych systemów słodkiej wody, jest głównym źródłem konfliktów lokalnych i regionalnych.

Niedobór wody i konflikt

W wydaniu sztandarowego rocznego raportu ONZ-Water na rok 2024 na temat problemów związanych z wodą omówiono, w jaki sposób ustanowienie i utrzymanie bezpiecznej i godziwej przyszłości wodnej wspiera dobrobyt i pokój dla wszystkich, a także w jaki sposób bieda, nierówność, napięcia społeczne i wojny mogą zaostrzyć brak bezpieczeństwa wodnego.

Dostęp do wody ma kluczowe znaczenie w konfrontacji między Izraelem a Hamasem w Gazie.

Niektórzy obserwatorzy oskarżają Izrael o „uzbrajanie” dostępu do słodkiej wody, powołując się na zależność Gazy od Izraela w zakresie większości dostaw wody.

W Gazie setki tysięcy dzieci cierpią z powodu dotkliwego głodu lub są na skraju głodu, podczas gdy niedobór wody pitnej wzmaga pragnienie oraz utrudnia leczenie i warunki sanitarne.

Według redaktora naczelnego badania, Ricka Connora, woda była często wykorzystywana jako narzędzie, cel lub ofiara w bitwie, chociaż rzadko była przyczyną wojny.

„Spory o wodę mogą powstać, gdy popyt przewyższa podaż, jej dostępność jest zagrożona przez zanieczyszczenie, dostęp do przydziałów wody jest ograniczony lub przerwy w dostawie wody i usługach sanitarnych” – dodał.

Wyzwania te mogą obejmować wyzwania prawne lub gwałtowne sprzeczki i często odzwierciedlają czynniki społeczne, polityczne, środowiskowe i demograficzne specyficzne dla wydarzenia i lokalizacji.

Z raportu wynika, że ​​niedobory wody i napięcia związane z wodą doprowadziły do ​​przymusowych migracji, braku bezpieczeństwa żywnościowego i innych zagrożeń dla zdrowia, szczególnie dla kobiet i dziewcząt.

Międzynarodowe prawo humanitarne, w szczególności Konwencja Genewska, wyraźnie zabrania ataków na cywilną infrastrukturę wodną.

Przeczytaj także: Krytyczna rola infrastruktury wodnej w naszych społecznościach

Kobiety cierpią z powodu suszy

W raporcie wskazano również, że 2,2 miliarda ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a do 2022 r. ponad połowa światowej populacji doświadczy przynajmniej przejściowo poważnego niedoboru wody.

Przewiduje się, że w miarę wzrostu temperatur na świecie, głównie z powodu zużycia paliw kopalnych, liczby te się pogorszą, ponieważ wyższe temperatury spowodują częstsze i poważniejsze ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym suszę.

Przeczytaj także: Wraz z postępującą zmianą klimatu woda pitna przechowywana w zbiornikach zaczęła tracić na jakości

Kobiety i dziewczęta jako pierwsze cierpią, gdy susza dotyka zubożone i wiejskie regiony, dlatego strategie wodne na całym świecie muszą to odzwierciedlać.

Są one głównie odpowiedzialne za pobór wody na obszarach biednych i wiejskich na całym świecie, a brak odpowiednich warunków sanitarnych przyczynia się do porzucania szkół przez dziewczęta i zwiększa bezbronność zarówno ich samych, jak i innych kobiet.

Według badania zużycie słodkiej wody rośnie o mniej niż 1% rocznie, przy czym rolnictwo odpowiada za około 70% poboru słodkiej wody, a zużycie przemysłowe i domowe odpowiednio 20% i 10%.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła szereg celów, aby zagwarantować stałą dostępność wody, najważniejszego źródła życia na Ziemi.

Cele te zakładają, że do roku 2030 powinien istnieć powszechny i ​​równy dostęp do czystej i niedrogiej wody pitnej, odpowiednich i godziwych urządzeń sanitarnych i higieny, mniejsze zanieczyszczenie wody oraz zwiększona efektywność wykorzystania wody.

Opracowanie: irme.pl