GospodarkaPrzemysł

Spotkanie organizacyjne Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego

Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego

Dnia 20 stycznia r. 2020 z inicjatywy Przemysława Karlika – Prezesa Zarządu naszego Instytutu odbyło się spotkanie organizacyjne związane z powołaniem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego ( OKIDPD ).

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Celem spotkania było omówienie całokształtu funkcjonowania nowopowstającego klastra.

Klaster jest inicjatywą oddolną, działającą w oparciu o Regulamin Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego, który będzie skupiał przedstawicieli firm, przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia biznesu, instytutów badawczych i naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych z terenu kraju.

Podstawą koncepcji rozwoju klastra jest powiązanie różnych podmiotów z tej samej lub powiązanych branż w zakresie współpracy biznesowej lub badawczo – rozwojowej przy współudziale samorządów i władz centralnych.

Celem działalności klastra jest poprawa innowacyjności i podejmowanie nowych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw przemysłu drzewnego i jednostek badawczych w kraju, co w efekcie pozwoli na konkurowanie w skali czy to krajowej, czy globalnej.

Istotą tej współpracy powinna być interdyscyplinarność oraz otwartość na nowe pomysły. Stworzenie takiego środowiska, które będzie wspólnie dążyło do rozwoju poprzez innowacyjność.

Klaster ma zatem łączyć m. in. takie dziedziny, jak: innowacje, B+R, edukacja, ekologia. Są to dziedziny ściśle ze sobą powiązane. Współistnienie ekologii, edukacji i B+R, innowacji i przemysłu drzewnego jest zrozumiałe, gdyż przemysł drzewny rośnie i rozwija się właśnie na gruncie innowacji.

Obie te sekcje są ze sobą bezpośrednio związane, bowiem przyszłość i rozwój przemysłu drzewnego jest zależny przede wszystkim od stopnia innowacyjności.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem – jaki będzie efekt – zobaczymy po czasie.

Więcej informacji >>>TUTAJ