Człowiek

Światowy Dzień Seniora

Seniorzy

14 listopada obchodzimy również Światowy Dzień Seniora.

Dzień ten jest doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na zagadnienie jakości życia osób starszych.

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), na świecie na cukrzycę cierpi obecnie około 422 milionów ludzi (w roku 1980 – 108 milionów).

Szacuje się, że liczba chorych wzrośnie do 592 milionów w roku 2035.

W Polsce na cukrzycę cierpi blisko 2,73 miliona ludzi, ale 26% chorych nie jest tego świadomych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia cukrzyca jest odpowiedzialna za 2% wszystkich zgonów w Polsce.

Cukrzyca w początkowym stadium rozwoju nie daje wyraźnych objawów, dlatego rozpoznanie choroby w większości przypadków przypada na 40 rok życia.

Szczyt zachorowań na cukrzycę typu 2 obserwuje się u pacjentów ok. 60 roku życia, a częstość występowania tej choroby w populacji osób po 65 roku życia szacuje się na około 40%.

Obecnie na świecie żyje ponad 600 milionów ludzi powyżej 60 roku życia.

Liczba ta podwoi się do roku 2025.

Szacuje się, że w roku 2050 na świecie będzie żyło blisko 2 miliardów ludzi po 60 roku życia.

W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do roku 2060 obywatele powyżej 65 roku życia stanowić zaś będą jedną trzecią populacji.

W ostatnich latach narasta problem dyskryminacji osób starszych.

Niestety starość postrzegana stereotypowo jako etap życia pełen bólu, chorób, braku samodzielności i cierpienia.

Osoby starsze z uwagi na bogate doświadczenie zawodowe oraz życiowe odgrywają jednak ważną rolę w społeczeństwie zarówno na rynku pracy jak również poprzez wspieranie w rozwoju osobistym, rodzinnym i zawodowym młodszych pokoleń.

Nie stać nas na to, aby marnować potencjał osób w tym wieku.